Salg av Orklas kraftverk i Salten gjennomført

Vi viser til børsmelding av 5. oktober 2009 vedrørende Orkla-eide Elkems salg av vannkraftvirksomhetene i Salten og Bremanger.

 

Aksjene i Elkem Energi Siso AS og Elkem Energi Lakshola AS (kraftverkene i Salten) ble solgt til Norsk Vannkraftproduksjon AS for 4 300 millioner kroner. Denne transaksjonen er i dag den 4. januar 2010 gjennomført.

 

Norsk Vannkraftproduksjon er eiet 50 % av NTE Energi AS som er et heleiet datterselskap av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, og 50 % av Østfold Energi AS.

 

Orkla ASA,
Oslo, 4. januar 2010

 

Mediakontakt:

 

Johan Chr. Hovland, divisjonssjef Elkem Energi og direktør for samfunnskontakt Elkem AS.

 

Tlf. +47 91 76 34 91

 

Kontakt Investor Relations:

 

Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 2254 4455