Salg av Orklas skoger til Statskog gjennomført

Vi viser til børsmelding 25. oktober 2010 om salg av Orklas skoger til Statskog SF.

Stortinget godkjente lån og kapitalinnskudd til Statskog 15. desember 2010. Konkurransemyndighetene har tidligere godkjent transaksjonen. Avtalen om salg av de heleide skogselskapene Borregaard Skoger AS, AS Børresen og Borregaard Vafos AS til Statskog for totalt 1 725 mill. kroner til Statskog er i dag den 20. desember 2010 gjennomført.

Kontaktpersoner:

Rune Helland, Tel: +47 22 54 44 11

Roar Engeland, Tel: +47 926 53 197

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12