Salg av Viking Fottøy

Fottøyvirksomheten har de siste årene ikke tilhørt konsernets strategiske satsingsområder. Etter en periode med svake resultater er selskapet nå inne i en god utvikling. Det er inngått avtale om salg av virksomheten til det hollandske selskapet Hevea B.V. med virkning fra årsskiftet, forutsatt nødvendige godkjennelser fra offentlige myndigheter og styregodkjennelse.

Viking Fottøy hadde i 1998 en omsetning på ca. NOK 270 mill. og salget gir Orkla en gevinst på ca. NOK 60 mill.