Salget av Orkla Media til Mecom Group plc

Det vises til tidligere melding om salg av Orkla Media til Mecom Group plc. Partene er enige om å innlede eksklusive forhandlinger fra i dag, med intensjon om å signere en avtale medio juli. I perioden før dette vil Mecom hente inn nødvendig kapital.

Partene er enige om en pris på 7 milliarder NOK for overdratt virksomhet (Enterprise Value). Egenkapitalverdien blir 7,5 milliarder NOK, ved at det justeres for kontanter og annen finansiell kapital.
 
Orkla ønsker å gjøre en finansiell investering i Mecom Group plc. Det forventes at Orkla vil ha en eierandel i størrelsesorden 15 prosent etter kapitalutvidelsen. Orkla er tilbudt plass i selskapets styre.
 
Orklas eierandel i Hjemmet Mortensen (50 prosent av aksjene, 40 prosent økonomisk interesse) og Orkla Media Tyskland beholdes av Orkla ASA. Hjemmet Mortensen hadde i 2005 en EBITDA (100 prosent) på 344 millioner NOK. Orkla Media Tyskland er under ekspansjon basert på Netzeitung.de (nettavis).