Sammenlignbare tall etter endring i konsernstruktur for merkevareområdet

 

Med henvisning til pressemelding av 21. november 2014, der vi informerte om at fra 1. desember 2014 vil Orkla International bli lagt under forretningsområdet Orkla Foods. Den nye forretningsenheten, som får navnet Orkla Foods International, vil bestå av MTR Foods (India), Vitana (Tsjekkia) og Felix Austria (Østerrike). Chaka (Russland) blir en del av forretningsområdet Orkla Confectionery & Snacks.

 Orkla Brands Russia som ble avtalt solgt i november 2014 (se børsmelding av 28.11.2014) vil bli regnskapsført som ikke videreført virksomhet.

Sammenlignbare tall for merkevareområdet er vedlagt.

Orkla ASA
Oslo, 16 januar 2014

Kontakt:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tel.: +47 977 13 250

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12