Sammenligningstall for driftsinntekter 2006 etter ny rapporteringsstruktur

http://hugin.info/111/R/1125800/208745.xls