Sammenslåing A- og B-aksjer

Styret i Orkla ASA foreslår å oppheve skillet mellom A- og B-aksjene i Orkla ASA. Som kompensasjon for at de nåværende B-aksjer gis stemmerett med tilsvarende markedsverdi foreslår styret at A-aksjonærene får rett til å tegne nye aksjer gjennom en rettet emisjon. Nytegningen gjennomføres ved at 7 A-aksjer gis rett til å tegne én ny aksje i Orkla ASA mot kontant innbetaling av NOK 6,25 (pålydende). Emisjonen begrenses inntil 22 411 122 aksjer med et samlet pålydende på inntil NOK 140 069 513. Kompensasjonen er fremkommet ved å se på utviklingen i kursdifferansen mellom A- og B-aksjen i den senere tid og over lengre tidsperioder. Styret vurderer at en sammenslåing av aksjeklassene vil øke likviditeten og være til fordel for samtlige aksjonærer. Forslaget skal behandles på generalforsamlingen i Orkla ASA 6. mai 1999.