Sammenslåing A- og B-aksjer

Som Orkla tidligere har meldt skal Orklas A- og B- aksjer slås sammen til en aksjeklasse med like rettigheter. Fom. 16. desember 1999 vil en felles aksjeklasse noteres. 15. desember 1999 vil mao. være siste handledag for B-aksjene. Antall utstedte aksjer i Orkla ASA vil, når fortrinnsrettsemisjonen er gjennomført, utgjøre 219.246.336 aksjer hver pålydende NOK 6,25. Ny aksjekapital vil være NOK 1.370.289.600.