Sapa AB signerer en intensjonsavtale om å overta kinesisk profil selskap

Sapa AB eies med ca. 54 % av Orkla ASA og er en del av Orkla Aluminium Solutions.
 
Sapa AB har i dag den 5. februar 2008 signert en intensjonsavtale om å kjøpe det kinesiske profilselskapet Kam Kiu. Kam Kiu er et av Kinas største selskap for profiler med mer 30 presser og verdiskapende aktiviteter innen anodisering, maling og valsing. Kam Kiu har en omsetning på ca. SEK 1,375 millioner og har 2,100 ansatte. Selskapet, som er lokalisert i Taishan i Guandong provinsen, har en sterk posisjon innen eksport, samt økende fokus på det kinesiske markedet.
 
"I 2007 slo Sapa og Alcoa seg sammen for å etablere verdens største aluminiumsprofil selskap. Ved å kjøpe Kam Kiu vil Sapa få et sterkt fotfeste i Kina, det mest ekspansive markedet i verden, og en utmerket plattform til å betjene resten av den asiatiske regionen", sier Ole Enger, CEO i Sapa. "Sapa har vært representert i Kina innenfor Heat Transfer i 10 år, og har vist en sterk og lønnsom utvikling. Vi har nylig besluttet å doble vår kapasitet innenfor Heat Transfer i Kina. Et oppkjøp av Kam Kiu Aluminium vil i tillegg etablere Sapa som en vesentlig aktør for profiler i Kina. Ved å inkludere Sapas erfaring har vi en mulighet til å utvikle en profilvirksomhet som vil gi oss en ledende posisjon i dette markedet", fortsetter Ole Enger.
 
Transaksjonen er forventet gjennomført i løpet av 2. kvartal, etter en tilfredsstillende "due diligence" og etter godkjennelse av relevante styrer og myndigheter.      
 
For mer informasjon om Sapa se www.sapagroup.com
 
Orkla ASA,
Oslo, 5. februar 2008
 
Kontakter Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel: +47 2254 4411
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 22 54 44 55