Sapa förvärvar slovakiskt profilbolag

14.07.2005: Sapa AB fortsätter att expandera i östra Europa genom förvärv av aluminium-profilbolaget Alufinal i Slovakien. Alufinal, som är beläget i Ziar nad Hronom, har en stark position på den slovakiska och tjeckiska marknaden med en omsättning på 35 miljoner Euro och 300 anställda.

Produktionsresurserna omfattar tre pressar med en kapacitet på ca 20 000 ton. Företaget har också ett eget byggsystem och resurser för ytbehandling och bearbetning.
 
Östeuropa är en viktig tillväxtmarknad för Sapa. Alufinal är därför strategiskt intressant, med sin lokalisering nära marknader med stark tillväxt, men också nära de stora etablerade marknaderna i Centraleuropa.
 
"Sapa satsar målmedvetet på att växa i östra Europa. Förvärvet av Alufinal ger oss en betydande marknadsnärvaro där vi inte varit aktiva tidigare. Slovakien, Tjeckien, Ungern, Österrike är exempel på länder med en intressant affärspotential bland annat inom transport- och byggindustrin. Slovakien är t ex världens största bilproducent räknat per invånare", säger direktör Arne Rengstedt, ansvarig för Sapas profilverksamhet i Östeuropa. "Totalt sett stärker förvärvet också vår position som en av de ledande leverantörerna av aluminiumprofiler i Europa."
 
Förvärvet, som är villkorat av godkännande av berörda konkurrensmyndigheter, förväntas slutföras under hösten.