Sapa styrker virksomheten i Nord-Amerika - i ferd med å overta Indalex

I dag har Sapa inngått en avtale med det USA-baserte aluminiumsekstruderingsselskapet Indalex om mulig oppkjøp av praktisk talt alle firmaets eiendeler i USA og Canada.

Avtalen tilsier at Sapa overtar Indalex' ti aktive produksjonsanlegg i USA (6) og Canada (4), med 29 presser og en total kapasitet på rundt 315 000 tonn årlig. I 2008 solgte Indalex rundt 200 000 tonn, som tilsvarer driftsinntekter på over 900 millioner dollar. Indalex har rundt 1400 ansatte.
 
Det planlagte kjøpet representerer en grunnleggende selskapsverdi (EV) på ca. 95 millioner dollar for selskapet.
 
Transaksjonen vil gi Sapa mulighet til å styrke sitt nærvær i Nord-Amerika og innarbeide seg i Canada-regionen. Dessuten vil Sapa forbedre tilbudet til kundene takket være større kapasitet for maling, anodisering og produksjon. Sapas kundetilbud vil også optimaliseres ved å samle kunnskapen, erfaringen og den tekniske kompetansen i de to selskapene. Sammenslutningen gir et betydelig potensiale for kostnadssynergier ved restrukturering av produksjonsanlegg og kostnadsoptimalisering innen innkjøp, logistikk og samlede tjenester. Det nye selskapet vil ha mulighet til ytterligere utvikling av nye kundeløsninger i Nord-Amerika, noe som vil være til fordel for kundene og for hele ekstruderingsbransjen.
 
Administrerende direktør i Sapa, Bjørn Wiggen, uttaler følgende: "Jeg er glad for denne muligheten til å inkludere Indalex i vår virksomhet i Nord-Amerika. Den nye, samlede enheten vil dra nytte av styrkene i begge de to selskapene og danne grunnlag for å tilby kundene enda bedre tjenester. Ved å optimalisere den brede erfaringen og den tekniske kunnskapen i de to selskapene, vil vi kunne utvikle nye løsninger for markedet raskere enn før." 
 
"Avtalen understreker Orklas og Sapas satsing på det nordamerikanske markedet for ekstrudering. Indalex er et fremragende selskap med en lang historie i bransjen. En sammenslåing av de to selskapene vil vi kunne tilby et bredere produktutvalg og dekke et større geografisk område enn selskapene har gjort hver for seg. Vi vil tilby kundene en lang rekke produkter og tjenester som er helt unike," sier Jack Miller, leder for Sapa Profiles i Nord-Amerika.  
 
Administrerende direktør Tim Stubbs i Indalex uttaler: "Begge selskaper passer naturlig til hverandre. Våre kundefokuserte driftsstrategier passer sammen, og vi har til felles en langsiktig satsing på ekstruderingsbransjen ved hjelp av investeringer og modernisering. Styrkene i begge selskapene vil bidra til å tilby kundene en enestående kapasitet, unike muligheter og forpliktende satsing."
 
Avtalen som ble undertegnet i New York, er del av en begjæring inngitt til konkursretten i Delaware, sammen med salgs- og budprosesser iht. seksjon 363 i konkursloven i USA. Begjæringen skal behandles den 2. juli, og det forventes at Sapa blir valgt ut som "stalking horse"-budgiver. Hvis det kommer flere konkurransedyktige bud fra andre kvalifiserte budgivere, vil det holdes en konkursauksjon rundt 16. juli 2009. Den endelige godkjenningen av Sapas avtale eller utfallet av auksjonen forventes i slutten av juli.
 
For mer informasjon, ta kontakt med Bjørn Wiggen, administrerende direktør i Sapa, på telefon +46 70 953 08 53 eller med Marius Grønningsaeter, SVP Corporate Business, på telefon: +47 905 19 077.
 
 
Om Indalex Holdings Finance, Inc. og Indalex Holding Corp.
Indalex Holding Corp. er et heleid datterselskap av Indalex Holdings Finance, Inc. via datterselskapene Indalex Inc. og Indalex Ltd. med hovedkvarter i Lincolnshire, Illinois. Det er Nord-Amerikas nest største produsent av myke legeringsekstrusjonsprodukter. Selskapets produkter av ekstrudert aluminium brukes i en rekke industrielle produkter, forretningsprodukter og husholdningsprodukter, og tilpasses sluttbrukers spesifikke behov.
Indalex driver 10 ekstruderingsfabrikker, 29 ekstruderingspresser med diameter på opptil 50 centimeter, en rekke produksjons- og tilpasningsanlegg, to anodiseringsanlegg, to blokkstøpeanlegg og seks elektrostatiske maleanlegg, inkludert pulverbelegging.
 
Om Sapa Holding AB
Sapa er verdens største produsent av aluminiumsprofiler. Sapa-gruppen utvikler, produserer og markedsfører foredlede profiler, profilbaserte byggesystemer og varmevekslerbånd i lettvekts-aluminium. Sapa er inndelt i forretningsområdene Sapa Profiles, Sapa Building System og Sapa Heat Transfer, og er representert i Europa, Nord-Amerika og Asia. Forretningskonseptet bygger på nært samarbeid med kundene. Sapa er ledende på sitt felt og har kunder innen byggindustri, transport, entreprenørbransjen, telekommunikasjon og kontor-/husholdningsindustrien. Sapa-gruppen har driftsinntekter på 32 500 millioner SEK og 12 000 ansatte. Sapa er en del av Orkla ASA. Mer informasjon er å finne på nettsiden www.sapagroup.com