Sapas Q3-05 resultat er offentliggjort på www.sapagroup.com

27.10.2005: Ved en teknisk feil har en pressemelding vedr. Sapas resultater for tredje kvartal 2005 blitt frigjort og distribuert til enkelte mottakere en dag for tidlig. Orkla har derfor i samarbeid med Sapa besluttet at pressemeldingen blir gjort tilgjengelig for hele markedet via Sapas hjemmeside www.sapagroup.com.