Segmentinformasjon 2006-2008 - Årsrapportens note 4

http://hugin.info/111/R/1308183/301520.xls