Segmentinformasjon - Historiske kvartalstall

03.02.2006: Som tidligere kommunisert vil Orkla rapportere ytterligere segmenter for Orkla Foods, Elkem og Borregaard fra 4. kvartal 2005.

Vedlagt følger historiske kvartalstall på samtlige segmenter som vil bli rapportert fra og med 4. kvartal 2005.