Selger polske aviser

Orkla Press, som er et datterselskap i Orkla Media-konsernet og ansvarlig for konsernets avisvirksomhet i Sentral- og Øst-Europa, har inngått en avtale om å selge sine avisvirksomheter i Nedre Schlesien i Polen til det polske aviskonsernet Polskapresse, som eies av det tyske mediekonsernet Verlagsgruppe Passau i Passau.

Salget inkluderer avisene Slowo Polskie og Wieczor Wroclawia i Wroclaw.
Partene er enige om ikke å offentliggjøre betingelsene for transaksjonen.
 
Polskapresse har nr. 2-posisjonen på avismarkedet i Nedre Schlesien med sin dagsavis Gazeta Wroclawska, mens den riksdekkende dagsavisen Gazeta Wyborcza har nr. 1-posisjonen.
 
I tillegg til en hard konkurranse blant 5-6 dagsaviser og flere uke- og gratisaviser har opplagene for dagsavisene i Nedre Schlesien har vist en fallende tendens de siste årene.  Dessuten har et fallende annonsemarked bidratt til en svak og ødeleggende lønnsomhet for de fleste avisene i regionen. 
 
Behovet for restrukturering og kostnadsrasjonalisering på avismarkedet i Nedre Schlesien er åpenbart og nødvendig.  Salget av Orkla Press' avisvirksomheter må vurderes i denne sammenheng og dette perspektivet.
 
Orkla Press har vært etablert på det polske avismarkedet siden 1990 og har ingen planer om å redusere sitt totale engasjement i Polen.  Orkla Press-konsernet vil fortsette arbeidet med å styrke sine posisjoner i andre regionale markeder i Polen.  Orkla Press vil fortsatt investere i trykte medier og andre relaterte medier i Polen.
 
Nærmere informasjon om transaksjonen kan fås i Polen ved henvendelse til Jan Kopka, administrerende direktør i Orkla Press Polska (tlf. +48 228745120) og i Norge ved henvendelse til Terje Bertheussen, administrerende direktør i Orkla Press (tlf. +47 22544300).