Skåler for felles verdier

- Vi fant ut at våre strategier og verdier passet sammen, ble forelsket og giftet oss, smiler konsernsjef og adm. dir. Flemming Lindeløv i Carlsberg Breweries om Carlsberg og Orkla, som i fjor slo drikkevarevirksomhetene sine sammen til et av verdens største bryggerier. Nå når hvetebrødsdagene er forbi, hva står på agendaen i den nye organisasjonen?

Flemming Lindeløv har stor forståelse for at dannelsen av Carlsberg Breweries har skapt en del uro i organisasjonen.
- Det er nesten uunngåelig at det oppstår historier om «den andre» og at folk stiller spørsmål som «hva skal skje med meg»? sier Lindeløv.
Han mener likevel roen nå langt på vei har senket seg i det nye selskapet, og at verken Carlsberg eller Orkla har fått noen store overraskelser. - Vi er likeverdige samarbeidspartnere og har de samme forretningsmessige holdningene. Vi vil gjerne lære det beste av hverandre for å danne et enda bedre forretningssystem for drikkevarer, understreker han.

- Hvordan har samarbeidet mellom Carlsberg og Orkla vært hittil?
- Utmerket. Det har vært en glede å få inn nytt blod i organisasjonen, og vi har fått mange spennende ideer. Vi har mye å lære av Orkla når det gjelder å bygge opp et merke på systematisk vis. Vi vil også vite mer om Orklas lederutdanninger, som vi har hørt skal være fortreffelig. Carlsberg Breweries har den internasjonale bryggeriekspertisen, mens Orkla bidrar med sin porteføljetenkning. Vi ble fort enige om at Carlsberg skal fremstå som vårt globale premiummerke, samtidig som vi skal ha en sterk lokal merkebevissthet.

- Det har vært noe støy rundt bedriftsdemokratiet i Carlsberg Breweries?
- Ja, og det beklager vi. Imidlertid har vi en konstruktiv tone og jobber med å få på plass et bedriftsdemokrati som alle kan være tilfreds med. I dag er ingenting besluttet om den formelle samarbeidsstrukturen i Carlsberg Breweries, men vi jobber med et konkret forslag.

- Du har oppfordret dine medarbeidere til å skrive e-post om sine ønsker for fremtiden til deg personlig. Hvordan har pågangen vært?
- Jeg har fått mange konstruktive og nyttige henvendelser. Medarbeiderne etterlyser en mer markant miljøpolitikk, og den er ikke langt unna. Traineene oppfordrer oss til å bruke dem langt bedre og mer internasjonalt. Jeg har fått forslag om merkevarebygging i de markeder hvor Carlsberg ikke er tilstede, og ideer om personlig utvikling for medarbeiderne. Alle disse spørsmålene skal vi - eller har vi allerede - grepet fatt i.

- Hva er de viktigste utfordringene fremover?
- Vi har kommet godt i gang med strategien for Carlsberg Breweries, og jobber mot å få den godkjent av styret i løpet av sommeren. Utfordringen blir å gjøre strategien kjent i samtlige ledd i organisasjonen, slik at alle vet hva som er målet for Carlsberg Breweries. Vi er alle medlemmer i den samme familien og kan lære mye av hverandre. Hvorfor er f.eks. finnene bedre på distribusjon enn danskene? Her kan vi utføre teknisk bench marking. Det finnes mange eksempler på hvordan vi kan få synergier av å samarbeide på tvers i organisasjonen. Det gjelder å benytte seg av all kunnskapen vi tilsammen sitter på.


The Spirit of Carlsberg
Sterkere global front


- Vi skal ha en global og en lokal strategi samtidig, med Carlsberg som vårt internasjonale premiumøl, Tuborg som vårt regionale ølmerke og en sterk lokal portefølje. Orkla fokuserte mye på porteføljetenkning med vekt på lokale merker i sin drikkevarestrategi, men savnet det globale merket som Carlsbergs strategi i stor grad handlet om. Vi utfyller hverandre og kan nå utvikle en sterkere strategi sammen, fastslår International Brand Manager Birgitte Weeke i Marketing- og Innovasjonsavdelingen (MAIN).

Unikt merke
- Vi vet at Carlsberg er et unikt merke. Vi samler nå inn informasjon for å kunne definere den spesielle Carlsberg-identiteten på en enda tydeligere måte. Vi må jo alle være enige om hva «The Spirit of Carlsberg» er, sier Weeke.
MAIN spør nå marketingmedarbeidere, nøkkelpersoner, reklamebyråer og forbrukere verden rundt om hva de forbinder med Carlsbergmerket. Informasjonen skal bearbeides og munner ut i et felles språk og markedsføringsverktøy i høst.
- Kan Birgitte Weeke ha latt seg inspirere av Orklas merkevareekspertise?
- Ja, merkevaretenkningen i Orkla er veldig stimulerende. Vi ser mange områder der vi kan samarbeide, supplere hverandre og få synergier, bekrefter hun.

Jobbe tettere
Marketing- og innovasjonsavdelingen i Carlsberg Breweries er like ny som selskapet selv. Det vil si at marketing og innovasjon tidligere jobbet hver for seg. Og slikt ble det mindre innovasjon av.
- Det er utrolig viktig å jobbe tett sammen. Vi samarbeider om alt fra forpakning til produktutvikling, og får lettere nye ideer om hva som kan la seg gjennomføre. Før holdt vi til i hver vår bygning og marketing la gjerne inn produktbestillinger hos innovasjon. Nå er også forskning tidlig inne i prosessen, forteller Weeke.
Ekspertisen skal MAIN formidle til de lokale markedene over hele kloden. - Vi skal være tettere på markedene. Når vi har utviklet vårt felles språk, kan vi også utveksle vår kompetanse på en bedre måte - ikke minst gjennom vårt verdensomspennende intranett, avslutter Weeke.

Hva betyr Carlsberg Breweries for medarbeiderne?

Vi spurte en dansk, en svensk og en norsk medarbeider om deres forhold til Carlsberg Breweries.

Torben Olsen, bryggeriarbeider Carlsberg Danmark
- Vi merker ikke noe til endrede eierforhold i det daglige. For oss blir det fremdeles Carlsberg, selv om vi nå heter Carlsberg Danmark og er en del av Carlsberg Breweries. Vi var overrasket over at det ble Orkla som gikk inn på eiersiden. Vi hadde aldri hørt om Orkla før, og mangler informasjon om selskapet. Derfor kan jeg ikke si hva det betyr for organisasjonen at det norske selskapet eier 40 prosent av Carlsberg Breweries. Vi er alle stolte over å jobbe for Carlsberg, men den eldre garden sliter med den interne konkurransementaliteten som har oppstått etter nedskjæringer på bemanningen og omorganiseringen til selvstyrte grupper. Denne utviklingen kommer nok til å fortsette i Carlsberg Breweries.

Peter Jibrandt, material- og administrasjonssjef Carlsberg Sverige
- Carlsberg er et sterkt varemerke og en internasjonal ølaktør. Jeg synes det er positivt at vi nå inngår i en større bryggerisammenheng og at vi har tilgang på en sterkere ølportefølje enn tidligere. Jeg kommer fortsatt til å samarbeide om innkjøp med Orkla-selskaper som Procordia Food, Abba Seafood og GB Kex her i Sverige, men over landegrensene vil jeg samhandle med selskaper i Carlsberg Breweries som Carlsberg Danmark, Sinebrychoff i Finland og Ringnes i Norge. Vi kommer til å se synergieffekter av vår felles innsats.

Merete Sæther, systemkoordinator, Ringnes
- I Ringnes markerte vi at vi ble en del av Carlsberg Breweries gjennom en samling på Gjelleråsen. Bjørn Wiggen fortalte hva som kom til å skje, og vi så Flemming Lindeløv på video. I det daglige merker vi like lite av Carlsberg Breweries som vi gjorde da Orkla eide oss 100 prosent. Jeg synes det er flott at vi er blitt en del av et større internasjonalt bryggeri med et så sterkt merke som Carlsberg. I Norge sier jeg fortsatt at jeg jobber i Ringnes, siden alle kjenner til Ringnes her, men i utlandet sier jeg Carlsberg Breweries. Det er spennende for hele organisasjonen at vi kan dra nytte av hverandres erfaringer når det gjelder f.eks. teknologi og markedsføring. Dessuten er det en fordel å være med i et større bryggeri nå når vi ser at handelen blir stadig mer internasjonal.

Carlsberg Breweries

 • er et av verdens største bryggerier, der Carlsberg eier 60 prosent og Orkla 40 prosent
 • omsetter for over 30 milliarder danske kroner
 • har 29 000 ansatte
 • produserer årlig 6 milliarder liter øl og 1,2 milliarder liter brus og mineralvann
 • har bryggerier i 43 land
 • selger det internationale merket Carlsberg i omkring 140 land
 • har Carlsberg som internasjonalt premiumøl og 17 regionale og lokale merker som Tuborg, Cardinal og Feldschlösschen (Sveits), Tetley's (England), Dragon 8 (Kina), Ringnes (Norge), Baltika (Russland), Koff (Finland), Okocim (Polen), Super Bock (Portugal), Splügen (Italia), Hannen (Tyskland), Svyturys (Litauen), Hite (Japan), Pan (Kroatia), Pripps (Sverige) og Beer Chang (Thailand)


Det begynte i 1847
 • 1847 Bryggeren J.C. Jacobsen grunnlegger et industrielt bryggeri på en bakke i København. Bryggeriet døpes Carlsberg etter sønnen Carl og bakken i Valby.
 • 1873 En rekke industri- og finansfolk grunnlegger Tuborgs Fabrikker nord for København, der lysteiendommen Thuesborg lå på 1600-tallet.
 • 1875 J.C. Jacobsen starter et forskningslaboratorium på sitt bryggeri, for å basere produksjonen på forskning og hygiene.
 • 1876 J.C. Jacobsen oppretter et av Europas tidligste private fond: Carlsbergfondet.
 • 1880 Tuborg satser på ølproduksjon og introduserer lyst pilsnerøl i Danmark.
 • 1881 Carl Jacobsen grunnlegger sitt eget bryggeri like ved det gamle: Ny Carlsberg.
 • 1887 Carlsbergfondet blir eneeier av Gamle Carlsberg etter J.C. Jacobsens død.
 • 1894 Tuborg går med i De forenede Bryggerier.
 • 1903 De forenede Bryggerier og Carlsberg inngår en avtale om å dele over- og underskudd.
 • 1906 Produksjonsdelingen mellom Gamle og Ny Carlsberg var ikke lønnsom i lengden og bryggeriene ble lagt sammen til Carlsberg Bryggerierne.
 • 1970 Carlsberg og Tuborg går sammen, basert på den opprinnelige avtalen i 1903.
 • 2000 Carlsberg og Orkla slår drikkevarevirksomhetene sine sammen til Carlsberg Breweries.


J.C. og Carl Jacobsens Gyldne Ord
«Ved bryggeriernes drift skal det være det stadige formål uden hensyn til den øjeblikkelige fordel at udvikle fabrikationen til den størst mulige fuldkommenhed, således at disse bryggerier og deres produkt altid kan stå som et mønster og ved deres eksempel virke til, at ølbrygningen her i landet holdes på et højt og hæderligt standpunkt.»