Stabil drift og styrket plattform for vekst gjennom "nye Sapa"

Orklas resultat før skatt ble i 3. kvartal på 2,2 mrd. kroner. Økningen på 773 mill. kroner skyldes i hovedsak høye porteføljegevinster. Driftsresultatet før amortisering var på nivå med fjoråret. Det nye Sapa er etablert og fullt operativt fra dette kvartalet.

Profilvirksomheten til Alcoa er nå lagt inn i et felles selskap med Sapas profilvirksomhet, og Sapas totale virksomhet får da en årsomsetning på nivå 30 mrd. kroner.
 
- Vi har i 3. kvartal lagt et godt grunnlag for konsernets videre utvikling. Den nye Sapa-strukturen er nå etablert, og omfattende programmer skal sikre at vi når de langsiktige lønnsomhetsmålene. De fleste av Orklas forretningsområder viser resultatfremgang, men Orkla Foods er negativt påvirket av økte råvarepriser og markedsmessige utfordringer i Bakers og Øst-Europa. Vi jobber med å snu denne utviklingen. Målet er fortsatt at merkevareområdet skal være tilbake på samme lønnsomhetstrend som tidligere i løpet av 2008, sier konsernsjef Dag J. Opedal.
 
Orklakonsernets driftsinntekter økte i 3. kvartal fra 12,7 mrd. kroner i fjor til 17,8 mrd. kroner i år, i hovedsak som følge av den nye virksomheten fra Alcoa. For året så langt har omsetningen dermed økt fra 38,1 til 45,7 mrd. kroner. Resultatbidraget fra ny virksomhet har imidlertid som ventet vært mer moderat. Driftsresultat før amortisering var pr. 3. kvartal på 3,9 mrd. kroner, opp fra 3,4 mrd. kroner i fjor.
 
Det ble realisert porteføljegevinster på 1,4 mrd. kroner i kvartalet. Markedsverdien på porteføljen er nå 17,7 mrd. kroner etter netto salg av aksjer på 1,3 mrd. kroner. Den største transaksjonen var salget av aksjene i Steen & Strøm. Avkastningen har så langt i år vært 13,3 prosent, mot Oslo Børs Benchmark Index på 12,7 prosent og Morgan Stanley Nordic Index på 20,0 prosent.
 
Dato:  31. oktober 2007
 
Ref.:
Ole Kristian Lunde
Kommunikasjonsdirektør
Tel.: 22 54 44 31
 
Rune Helland
Dir. Investor Relations
Tel.: 22 54 44 11