Stärkt organisation inför den planerade sammanslagningen av Sapas och Alcoas profilverksamhet

Koncerndirektören för Orklas verksamhet inom Specialmaterial, Ole Enger, tar den 15 februari över som VD och Koncernchef för Sapa.

Han kommer också att bli VD i den sammanslagna profilverksamheten med Alcoa när bolaget formellt har bildats. 
 
Ole Enger fortsätter i Orklas koncernledning. Nuvarande VD och Koncernchef för Sapa, Lennart Evrell, fortsätter som vice VD för Sapa. Orklas koncernchef Dag J. Opedal tar över som styrelseordförande i Sapa och den sammanslagna verksamheten med Alcoa.
 
Orkla och Alcoa offentliggjorde den 21 november 2006 att parterna planerar att slå ihop sina aluminiumprofilverksamheter. Det nya bolaget kommer att bli en ledande global aktör med en beräknad omsättning 2006 på 28 miljarder kronor och cirka 12 000 anställda. Totalt får Sapa-koncernen en omsättning på 34 miljarder kronor och cirka 15 000 anställda.
 
"Sapa-koncernen står inför en spännande utvecklingsfas. Vi vill använda oss av Ole Engers breda ledarkompetens, hans långa erfarenhet från aluminiumbranschen och inte minst hans samarbete med och goda relationer till Alcoa under mer än 15 år. Genom att kombinera Ole Engers och Lennart Evrells ledarskap skapar vi ett starkt management team," säger koncernchef Dag J Opedal.
 
Sapa, som är ett helägt bolag i Orkla-koncernen, utvecklar, tillverkar och marknadsför förädlade profiler, profilbaserade byggsystem och värmeväxlarband i aluminium.
 
Sapa-koncernen består av verksamhetsområdena Profiler, Heat Transfer och Building System, och kommer att omfatta majoritetsandelen i det nya sammanslagna bolaget med Alcoa inom aluminiumprofiler.
 
 
För ytterligare information kontakta Koncerndirektör i Orkla, Ole Enger, tel +47-911 38 223, Informationschef Gabriella Ekelund (Sapa), tel +46-709 53 08 53 eller Kommunikationsdirektör Ole Kristian Lunde (Orkla), tel +47-22 54 44 31.
 
Sapa är en internationell industrikoncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför förädlade aluminiumprofiler, profilbaserade komponenter och system samt värmeväxlarband i aluminium. Sapa omsätter ca 18 miljarder SEK och har ca 9 000 anställda i bolag över hela Europa samt i USA och Kina. Företaget är en av Europas ledande tillverkare inom sitt område och kunderna återfinns i transport-, telekom-, verkstads- och byggnads­industrin. Sapa ingår i norska Orkla som är noterat på Oslobörsen.
 
Ytterligare information om Sapa finns på vår hemsida www.sapagroup.com