Sterke resultater fra Hjemmet Mortensen tross betydelige investeringer

Hjemmet Mortensen leverer solide resultater og befester sin posisjon som den suverent ledende bladutgiveren i Norge.

I 2006 fikk Hjemmet Mortensen en omsetning på 1,657 milliarder kroner, som er en økning på 5,1 millioner kroner. Driftsresultat før goodwillavskrivninger ble 284,9 millioner kroner, som er en nedgang på 8,9 % fra året før. Det gir en driftsmargin på 17,2 %, som er høyt sammenlignet med andre bladutgivere i og utenfor Norge
 
- Vi har en solid plattform å bygge videre på. Spesielt gledelig er det at både nye og vel etablerte titler bidrar til resultatene. Her og Nå og Vi Menn kvitterte ut en fantastisk avslutning på 2006, med opplagsøkning de siste månedene i forhold til fjoråret. Det samme gjorde ettåringen Kamille, sier administrerende direktør Anne Britt Berentsen i Hjemmet Mortensen.
 
Forlaget fikk et resultat før skatt på 242,8 millioner kroner i fjor, som er en nedgang på 12,6 prosent fra 2005.
 
Berentsen karakteriserer resultatene i Hjemmet Mortensen som solide.
- I et marked som endrer seg dramatisk, befester vi vår posisjon som den suverent ledende bladutgiver i Norge. Samtidig investerer og satser vi i det digitale markedet.
 
Annonsesalget var omtrent uendret fra året før. Kvinnebladet Kamille, som ble lansert i 2005, vokste sterkest av HM-bladene.
 
Samlet opplag for uke- og spesialblader holdt seg på samme nivå i 2006 som foregående år, til tross for en kraftig økt konkurranse om lesernes tid. Hjemmet Mortensen beholdt markedsandelen  i opplagsmarkedet uendret på 49 %.
 
Porteføljen av nisjenettsteder ble kraftig styrket i 2006, med blant annet lanseringen av vimenn.no og detnye.no, samt kjøpet av selskapet NutriCom med nettstedet dinkost.no.
 
- Hjemmet Mortensen Interaktiv har hatt en bratt vekstkurve det siste året, og teller nå 15 nettsteder. Vår ambisjon er å forsterke posisjonen som den ledende bladutgiveren i Norge, og å bli en av de fem ledende medieaktørene på nettet. Det betyr blant annet at investeringsnivået kommer til å øke, sier Anne Britt Berentsen.
 
Hjemmet Mortensens svenske virksomhet (inkl  datterselskapet i Finland) omsatte for 243 millioner svenske kroner i året som gikk. Driftsmarginen på ca 7 % er lavere enn tidligere som følge av betydelig opplagsnedgang for annonse- og IT-blader samt nylanseringer, men er likevel på et høyere nivå enn snittet for svenske bladutgivere.
 
Hjemmet Mortensen Trykkeri AS er Norges største ukeblad- og magasintrykkeri.  Økt volum, effektiv produksjon og stor leveringsdyktighet har gitt gode resultater i et svært utsatt konkurranseklima
 
Hjemmet Mortensen-konsernet har 860 medarbeidere og utgir ca 55 periodiske titler i Norge, 20 i Sverige og 8 i Finland. Selskapet eies 50/50 av Egmont og Orkla ASA.
 
 
   (tall i '000)
2006
2005
Endring
Omsetning
1 657,4
1 652,3
0,3%
Dr res før gw avskr
284,9
312,7
-8,9%
Resultat før skatt
242,8
277,9
-12,6%
 
 
Spørsmål kan rettes til adm. direktør Anne Britt Berentsen, tlf. 90 72 99 52 eller epost