Styret forlenger Åge Korsvolds engasjement

Styret i Orkla ASA har i dag vedtatt å forlenge Åge Korsvolds engasjement som konsernsjef.


- Orkla er i en transformasjonsfase. Merkevarevirksomheten skal utvikles videre, og virksomhetene utenfor kjerneområdet skal avhendes. Åge Korsvold har ledererfaring og finansiell kompetanse som Orkla trenger for å gjennomføre denne prosessen, sier styreleder Stein Erik Hagen i Orkla.


Åge Korsvold har lang erfaring fra topplederstillinger og styreverv i norsk og internasjonalt næringsliv. Han var konsernsjef i Storebrand i 1994-2000 og administrerende direktør i Kistefos i 2001-2010. Han ble valgt som nestleder i Orklas styre i mai i fjor.

 

 

Orkla ASA
Oslo, 6. september 2012


Ref.: Håkon Mageli, Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

+47 928 45 828


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.