Styrets vedtak til Orklas generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA vil bli avholdt torsdag 18. april 2013 kl. 15.00 i Den Norske Opera & Ballett, Kirsten Flagstads plass 1, Oslo.

Styret har i møte 6. februar 2013 besluttet å foreslå et ordinært utbytte på 2,50 kroner pr. aksje for 2012, lik det ordinære utbytte for 2011. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte 19. april 2013. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil utbytte bli utbetalt 30. april 2013 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Orklas årsrapport for 2012 vil bli offentliggjort 27. mars 2013.

 
Orkla ASA,
Oslo, 7. februar 2013

Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf.: 22 54 44 11

Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf.: 99 04 24 98

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12