Styrets vedtak til Orklas generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA vil bli avholdt torsdag den 19. april 2012 kl. 15.00 i Den Norske Opera & Ballett, Kirsten Flagstads plass 1, Oslo.
 
Styret har i møte den 8. februar 2012 besluttet å foreslå følgende vedtak overfor generalforsamlingen:
 
1)
Styret foreslår et ordinært utbytte på 2,50 kroner pr. aksje for 2011, lik det ordinære utbytte for 2010. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte den 20. april 2012. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil utbytte bli utbetalt den 3. mai 2012 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.
 
2)
Styret foreslår at generalforsamlingen i Orkla ASA treffer beslutning om å nedsette aksjekapitalen med kr 4.750.000 fra kr 1.286.163.712,50 til kr 1.281.413.712,50 ved å innløse (amortisere) 3. 800.000 aksjer eiet av Orkla ASA. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 1.028.930.970 til 1.025.130.970. Nedsettingsbeløpet vil brukes til sletting av egne aksjer.
 
Orklas årsrapport for 2011 vil bli offentliggjort den 29. mars 2012.
 
Orkla ASA,
Oslo, 9. februar 2012
 
Rune Helland
SVP Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 54 44 11
 
Siv Merethe S. Brekke
VP Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 544455
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12