Styrets vedtak til Orklas generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA vil bli avholdt i Folketeateret, Storgaten 21-23 i Oslo, torsdag 22. april 2010 kl. 15.00.

 Styret har i møte 10. februar 2010 besluttet å foreslå følgende vedtak overfor generalforsamlingen:

1)
Styret foreslår et ordinært utbytte på 2,25 kroner pr. aksje for 2009, likt med 2,25 kroner pr. aksje i 2008. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte den 23. april 2010. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil utbytte bli utbetalt 4. mai 2010 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

2)
Styret foreslår at generalforsamlingen i Orkla ASA gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med samlet inntil kr 90.000.000 fordelt på inntil 72.000.000 aksjer, hver pålydende kr 1,25. Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner.

Orklas årsrapport for 2009 vil bli offentliggjort den 25. mars 2010.

Orkla ASA,
Oslo, 11. februar 2010


Kontakter:  
Rune Helland
SVP Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 544411


Siv M. S. Brekke
VP Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 544455

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12