Styrets vedtak til Orklas generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA vil bli avholdt i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, 0151 Oslo, torsdag 23. april 2009 kl. 15.00.

Styret har i møte 18. februar 2009 besluttet å foreslå følgende vedtak overfor generalforsamlingen:
 
1)
Styret foreslår et ordinært utbytte på 2,25 kroner pr. aksje for 2008, likt med 2,25 kroner pr. aksje i 2007. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte den 24. april 2009. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil utbytte bli utbetalt 6. mai 2009 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.
 
2)
Styret foreslår at generalforsamlingen i Orkla ASA gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med samlet inntil kr 90.000.000 fordelt på inntil 72.000.000 aksjer, hver pålydende kr 1,25. Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner.
 
Orkla ASA,
Oslo, 19. februar 2009
 
Referanse:
 
Rune Helland
SVP Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 544411
 
Lars Røsæg
Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 544426