Styrets vedtak til Orklas generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA vil bli avholdt i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, 0151 Oslo, torsdag 24. april 2008 kl. 15.00.

Styret har i møte 13. februar 2008 besluttet å foreslå følgende vedtak ovenfor generalforsamlingen:
 
1)
Styret foreslår et ordinært utbytte på 2,25 kroner pr. aksje for 2007, opp fra 2,00 kroner pr. aksje i 2006.
Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte den 25. april 2008.
På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil utbytte bli utbetalt 7. mai 2008 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.
 
2)
Styret foreslår at generalforsamlingen i Orkla ASA beslutter å nedsette aksjekapitalen med kr. 9.375.000 fra kr 1.295.538.712,50 til kr. 1.286.163.712,50 ved å innløse (amortisere)
7.500.000 aksjer eiet av Orkla ASA. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 1.036.430.970 til 1.028.930.970. Nedsettingsbeløpet brukes til sletting av egne aksjer.

3)
Styret forslår at generalforsamlingen i Orkla ASA gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med samlet inntil kr 90.000.000 fordelt på inntil 72.000.000 aksjer, hver pålydende kr 1,25. Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner.
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 14. februar 2008
 
Kontakter Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Ass. Direktør IR, Tel: +4722544411
Siv Merethe S. Brekke, IR, Te.: +4722544455