Styrets vedtak til Orklas generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA vil bli avholdt i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, 0151 Oslo, torsdag 19. april 2007 kl. 15.00.

Styret har foreslått følgende vedtak ovenfor generalforsamlingen:
1)
Styret foreslår et ordinært utbytte på 10,00 kroner pr. aksje, opp fra 7,50 kroner pr. aksje i 2005.
Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte den 20. april 2007.
På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil utbytte bli utbetalt 3. mai 2007 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato (før splitt).
 
2)
Styret foreslår deretter at generalforsamlingen i Orkla ASA beslutter å splitte aksjen i 5 slik at aksjens pålydende endres fra kr. 6,25 til kr. 1,25 og samlet antall aksjer økes fra 208 286 194 til 1 041 430 970.

3)
Styret foreslår at generalforsamlingen i Orkla ASA beslutter å nedsette aksjekapitalen med kr. 6 250 000 fra kr 1 301 788 712,50 til kr. 1 295 538 712,50 ved å innløse (amortisere)
5 000 000 aksjer eiet av Orkla ASA. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 1 041 430 970 til 1 036 430 970. Nedsettingsbeløpet brukes til sletting av egne aksjer.

4)
Styret forslår at generalforsamlingen i Orkla ASA gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med samlet inntil kr 90 000 000 fordelt på inntil 72 000 000 aksjer, hver pålydende kr 1,25. Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner.
 
Antall aksjer nevnt under punktene 3 og 4 forutsetter at styrets forslag om å splitte aksjen i 5 blir vedtatt.
 
 
 
Kontakter Orklas Investor Relations:
Rune Helland, Tel: +472254 4411
Siv M. Skorpen Brekke, Tel.: +472254 4455