Styrevalg ansatterepresentanter

Valget av ansattevalgte medlemmer og observatører til styret i Orkla ASA er nå endelig.
Ansattevalgte styremedlemmer er: Jonny Bengtsson (gjenvalgt), Aage Andersen og Kjetil Haanes (nye).

Ansattevalgte observatører er: Gunn Liabø og Diana Lorentzen.
 
Ansattevalgte varamedlemmer er: Stein Eliasson, Per Arnfinn Solberg, Terje Utstrand, Marianne Østlie og Marianne Torp.
Personlig varamedlem for Jonny Bengtsson er Monica Bengtsson.
Personlig varamedlem for Diana Lorentzen er Uffe Gardel.  
 
Styrets fulle sammensetning blir da: Johan Fr. Odfjell (styreleder), Kjell E. Almskog, Anne Birgitte Lundholt, Åse Aulie Michelet, Svein S. Jacobsen, Peter Ruzicka, Stein Erik Hagen, Jonny Bengtsson, Aage Andersen og Kjetil Haanes.