Styrevalg avholdt

Bedriftsforsamlingen i Orkla gjenvalgte den 17.6.99 styreformann Svein Ribe-Anderssen og de aksjonærvalgte styremedlemmene Truls Holthe og Bjørn Savén for en periode av 2 år. De øvrige aksjonærvalgte medlemmene og de ansattevalgte medlemmene var ikke på valg. Styrets sammensetting er derfor uendret etter valget.