Styrevalg avholdt

Bedriftsforsamlingen i Orkla ble avholdt 14.6.2000. Harald Norvik og Odd Gleditsch jr. ønsket ikke gjenvalg og gikk ut av styret. De aksjonærvalgte medlemmene enstemmig valgt for 2 år er: Jens P. Heyerdahl d.y. (gjenvalgt), Kjell Almskog og Matti Lehti.

Ansatterepresentanter gjenvalgt for 2 år: Stein Stugu, Arvid F. Strand og Jonny Bengtsson. Styrets fulle sammensetning blir da: Svein Ribe Anderssen (formann), Truls Holthe, Björn Savén, Jens P. Heyerdahl d.y, Kjell Almskog, Matti Lehti, Stein Stugu, Arvid F. Strand og Jonny Bengtsson.
 
Bedriftsforsamlingen ga sin tilslutning til avtalen om overdragelse av Pripps Ringnes til Carlsberg Breweries mot oppgjør i 40% av aksjene i Carlsberg Breweries.