Styrevalg i Orkla ASA - Innstilling fra valgkomiteen

18.05.2006: Bedriftsforsamlingen i Orkla ASA skal i sitt møte den 23. mai 2006 velge styremedlemmer og styreleder.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på gjenvalg av Kjell E. Almskog og på valg av Bjørg Ven og Lennart Jeansson som nye styremedlemmer. Valgkomiteens innstiller enstemmig på Stein Erik Hagen som ny styreleder.