Styrevalg i Orkla ASA - Innstilling fra valgkomiteen

Bedriftsforsamlingen i Orkla ASA skal i sitt møte den 26. mai 2005 velge nye styremedlemmer. Valgkomiteen innstiller enstemmig på Birgitta Stymne Göransson som nytt styremedlem. Valgkomiteens flertall innstiller på at Kjell Almskog trer ut av styret, mens mindretallet (Rune Selmar) innstiller på at Peter Ruzicka trer ut.

Styrets leder Johan Fredrik Odfjell, styremedlemmene Kjell Almskog, Anne Birgitte Lundholt og Peter Ruzicka er ikke på ordinært valg. Styremedlemmene Åse Aulie Michelet, Svein S. Jacobsen og Stein Erik Hagen er på valg.
 
Valgkomiteen innstiller enstemmig på gjenvalg av Åse Aulie Michelet, Svein S. Jacobsen og Stein Erik Hagen.
 
Birgitta Stymne Göransson, viseadministrerende direktør i Telefos AB, innstilles enstemmig som nytt styremedlem med valgperiode frem til våren 2007.
 
Etter norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse pkt. 9 bør det "velges en nestleder som kan fungere når styrelederen ikke kan eller bør lede styrets arbeid." Valgkomiteen innstiller enstemmig på at Svein S. Jacobsen velges som nestleder i styret for to år.
 
Valgkomiteen har bestått av Elisabeth Grieg, Idar Kreutzer, Leiv Askvig og Rune Selmar samt Harald Arnkværn i egenskap av bedriftsforsamlingens ordfører. Ved innstilling på valg av styrets nestleder har Sverre Olsen som representant for de ansatte vært konsultert.