Styrevalg i Orkla ASA - Innstilling fra valgkomiteen

Bedriftsforsamlingen i Orkla ASA skal i sitt møte den 22. mai 2007 velge styremedlemmer.