Styrevalg utsettes

Valgkomiteen som forbereder valget av medlemmer til styret i Orkla ASA har på møte i dag besluttet å utsette valg av nye styremedlemmer til møtet i Bedriftsforsamlingen 23. august. Valgkomiteens innstilling vil foreligge i god tid før møtet.