Svar til Ingjerd Dale

12.05.2006: Aksjonær Ingjerd Dale reiste på Orklas generalforsamling 27. april et spørsmål til bedriftsforsamlingsmedlem Svein Aaser.

Et svar er nå oversendt av generalforsamlingens møteleder Harald Arnkværn.
 
Les mer