Svein Tore Holsether utnevnt til ny administrerende direktør i Sapa

Orklas konserndirektør for M&A, Svein Tore Holsether er utnevnt til ny administrerende direktør i Sapa. Holsether har vært finansdirektør i både Elkem og Sapa, og har ledet Sapas ekspansjon i Asia gjennom sin rolle som Business Area President. Tim Stubbs forlater selskapet for å søke nye utfordringer utenfor konsernet i London.
 
Svein Tore Holsether (39) hadde erfaring fra ulike funksjoner i Elkem før han ble utnevnt til finansdirektør i 2005. Han var finansdirektør i Sapa fra 2007 til 2010, før han fikk ansvaret for Sapas ekspansjon i Asia som Business Area President for Sapa Asia og Midt-Østen i 2010. Han er i dag konserndirektør for M&A, i Orkla ASA.
 
- Det gleder meg at Svein Tore Holsether overtar som administrerende direktør i Sapa. Svein Tore har inngående kunnskap om Sapa gjennom å ha jobbet fem år i selskapet tidligere, og han har de kvaliteter og egenskaper som skal til for å takle de strategiske og driftsmessige utfordringene som selskapet står overfor i tiden fremover, uttaler Orklas konsernsjef Bjørn M. Wiggen.
 
Svein Tore Holsether vil tiltre sin nye stilling umiddelbart.
 
- Sapa har de siste fem årene utviklet seg fra å være et europeisk selskap til å bli verdens ledende produsent av bearbeidede aluminiumprofiler gjennom sammenslåingen med Alcoas profilvirksomhet og oppkjøpet av Indalex. Jeg kjenner Sapa som en kompetent og ambisiøs organisasjon. I tiden fremover vil det være viktig å realisere synergier mellom begge virksomhetene og trekke i samme retning. Vi har satt klare driftsmål for selskapet, og min fremste ambisjon er at vi skal klare å nå disse målene, sier Svein Tore Holsether.
 
Tim Stubbs forlater Sapa og går over i en ny stilling i Sun Capital i London. Sun Capital eide Indalex, hvor Tim Stubbs var administrerende direktør før Sapa overtok selskapet i 2009.
 
- Det er viktig for min familie å flytte tilbake til London. Men jeg beklager å måtte forlate Sapa etter relativt kort tid i sjefsstolen. Jeg er imidlertid overbevist om at Svein Tore Holsether har det som skal til for å lede Sapa de nærmeste årene, uttaler Tim Stubbs.
 
 
Orkla ASA
Oslo, 1. september 2011
 
Ref.:
 
Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt, Orkla
Johan Chr. Hovland
Tlf.: +47 22 54 44 86/+47 917 63 491
 
Direktør Investor Relations, Orkla
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13250
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12