Thon Holding AS inn på eiersiden i Rygge sivile lufthavn AS

02.03.2006: Det nye eierskapet i selskapet innebærer at Thon Holding AS og Orkla ASA hver innehar 40 % av aksjene.

De resterende 20 % disponeres av Østfold Fylkeskommune.
 
I forbindelse med endret eierstruktur vil også aksjekapitalen i selskapet styrkes for å imøtekomme det kapitalbehov som realisering av Moss lufthavn Rygge vil innebære.
 
Selskapet er meget glad for å ha fått Thon Holding AS inn på eiersiden og er overbevist om at den kompetanse som Thon innehar vil være viktig i utviklingen av det nye lufthavntilbudet.
 
 
Egil M. Ullebø
Styreleder
Rygge sivile lufthavn AS
 
Mobil: 900 37 054