Tilbakekjøp egne aksjer

Orkla ASA kjøpte i går 2.12.1999 totalt 500.000 A-aksjer i Orkla ASA til kurs kr 125,- pr. aksje. Aksjene er kjøpt gjennom megler. Etter transaksjonen har Orkla-konsernet en samlet beholdning på 7.702.508 aksjer i Orkla ASA (inkl. 80% av aksjene eid av Oktav Invest), fordelt på 6.426.859 A-aksjer og 1.275.649 B-aksjer.

Orkla tar sikte på å anvende egne aksjer for salg til ansatte som har kjøpt Orkla-aksjer med rabatt i henhold til særskilt tilbud fra selskapet. I tillegg vil Orkla til enhver tid holde en mindre andel av selskapets beholdning av egne aksjer som dekning for forpliktelser selskapet har overfor egne ansatte i forbindelse med andre kursrelaterte bonus- og spareordninger.