Tilbakekjøp egne aksjer

Orkla ASA kjøpte i går 18.10. 1999 totalt 180.000 B-aksjer i Orkla ASA til kurs kr 97,43 pr. aksje. Aksjene er kjøpt gjennom megler. Samtidig har Orkla overdratt totalt 179.000 B-aksjer til ledende ansatte i konsernet (Se egen melding ”Aksjeordning for nøkkelpersoner”). Etter disse transaksjonene har Orkla-konsernet en samlet beholdning på 7.199.508 aksjer i Orkla ASA (inkl. 80% av aksjene eid av Oktav Invest), fordelt på 5.926.859 A-aksjer og 1.272.649 B-aksjer.