Tilbakekjøp egne aksjer

Orkla ASA har i dag 20.8. 1999 kjøpt totalt 1.000.000 A-aksjer i Orkla ASA til kurs kr 123 pr. aksje. Aksjene er kjøpt gjennom megler. Etter tilbakekjøpet har Orkla-konsernet en samlet beholdning på 6.798.508 aksjer i Orkla ASA (inkl. 80% av aksjene eid av Oktav Invest), fordelt på 5.526.859 A-aksjer og 1.271.649 B-aksjer.