Tilbakekjøp egne aksjer

Orkla ASA har i dag 12.8. 1999 kjøpt totalt 589.300 aksjer i Orkla ASA fordelt på 98.400 A-aksjer til kurs kr 119 pr. aksje og 490.900 B-aksjer til kurs kr 104 pr. aksje. Aksjene er kjøpt gjennom megler. Etter tilbakekjøpet har Orkla-konsernet en samlet beholdning på 5.798.508 aksjer i Orkla ASA (inkl. 80% av aksjene eid av Oktav Invest), fordelt på 4.526.859 A-aksjer og 1.271.649 B-aksjer.