Tilfredsstillende drift - spesielle forhold påvirker resultatet

Orklas driftsresultat (EBITA) endte i 1. kvartal på 1,1 mrd. kroner, ned fra 1,5 for 2007. Det negative resultatavviket forklares i stor grad av spesielle poster i Elkem. Merkevareområdet har i hovedsak fått kompensert for prisøkninger på råvarer i kvartalet, og både sammenslåingen av Sapa/Alcoas profilvirksomheter og Elkem Solars store byggeprosjekt er i rute.

- Orkla Brands viser resultatfremgang basert på de iverksatte tiltakene. Vi ser imidlertid fortsatt stigende råvarepriser, som vil måtte kompenseres i ytterligere prisstigninger. Fusjonsprosessen med Alcoa går i henhold til planen, og Elkem Solar følger målsettingen om å gjøre sine første leveranser mot slutten av året, sier konsernsjef Dag J. Opedal.
Orklas driftsinntekter ble i 1. kvartal på 16,9 mrd. kroner, opp fra 13,9 mrd. kroner i 2007. En vesentlig del av økningen i konsernets driftsinntekter (men også noe lavere driftsmargin) forklares av den sammenslåtte profilvirksomheten (Sapa/Alcoa).
 
Både Orkla Brands, Sapa og Borregaard hadde tilfredsstillende utvikling. Energihandelen realiserte et tap i 2008 sammenlignet med spesielt høye gevinster i 2007. Som ventet svekkes resultatet i primæraluminium av svak dollar og tap på sikringskontrakter. I tillegg var kostnadsføringen knyttet til Elkem Solars nye anlegg 50 millioner kr høyere enn i fjor.
 
Resultatbidraget fra Orkla Associates var lavere enn i fjor. REC (Renewable Energy Corporation, Orkla eier 39,73 prosent) hadde et resultat noe bak fjoråret, samtidig som at Orklas resultatbidrag i 2007 ble løftet av gevinst fra aksjesalg. Jotun (Orkla eier 42,5 prosent) fortsatte den positive trenden fra 2007.
 
Resultat før skatt i 1. kvartal ble 881 millioner kr (3.505 mill. kr). Realiserte porteføljegevinster samt salg av andre finansielle aktiva var spesielt høyt i 1. kvartal i fjor, og forklarer et avvik på ca. to mrd. kroner.
Orklas investeringsområde fikk i et svakt aksjemarked en avkastning på - 7,2 prosent, mot Morgan Stanley Nordic Index på -13,3 prosent og Oslo Børs Benchmark Index med - 16,1 prosent.
 
 
Ref.:
Kommunikasjonsdirektør
Ole Kristian Lunde
Telefon +47 2254 4431
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Telefon +47 2254 4411
 
Dato: 6. mai 2008

 
 
[1] Driftsresultat (EBITA): Før amortisering, restruktureringer og vesentlige nedskrivninger