Tvangsinnløsning av aksjer i Elkem

13.04.2005: Orkla ASA ("Orkla") besluttet den 12. april 2005 å tvangsinnløse samtlige aksjer i Elkem ASA ("Elkem") som var eid av andre aksjeeiere enn Orkla. Orkla har som følge av dette blitt eier av samtlige aksjer i Elkem. Den tilbudte løsningssummen er NOK 236 per aksje.

Etter gjennomføringen av det pliktige tilbudet om kjøp av samtlige aksjer i Elkem samt etterfølgende kjøp, hadde Orkla en samlet beholdning på 48.279.647 aksjer i Elkem per 12. april 2005, tilsvarende ca. 97,97% av aksjene og stemmene i selskapet. På bakgrunn av dette besluttet styret i Orkla den 12. april 2005 at Orkla skal tvangsinnløse samtlige aksjer i Elkem som var eid av andre aksjeeiere enn Orkla i medhold av allmennaksjeloven § 4-25. Orkla har som følge av dette blitt eier av samtlige aksjer i Elkem.
 
Størrelsen på den tilbudte innløsningssummen er NOK 236 per aksje. Den samlede tilbudte løsningssummen deponeres på særskilt konto i DnB NOR Bank ASA i samsvar med bestemmelsen i allmennaksjeloven § 4-25 (5).
 
Eventuelle innsigelser mot eller avslag av den tilbudte løsningssummen må fremmes innen utløpet av 20. juni 2005. Dersom en minoritetsaksjeeier ikke fremmer innsigelser mot eller avslår den tilbudte løsningssummen innen fristen bortfaller retten til å gjøre innsigelser gjeldende og minoritetsaksjeeieren vil automatisk bli ansett for å ha akseptert tilbudet.
 
Minoritetsaksjeeiere som aksepterer innløsningssummen innen utløpet av 20. mai 2005 vil motta oppgjør med NOK 236 per aksje innen 30. mai 2005. Minoritetsaksjeeiere som aksepterer løsningssummmen etter 20. mai 2005, som ikke lar høre fra seg i form av slik aksept, eller som fremmer innsigelser mot eller avslår den tilbudte løsningssummen innen utløpet av innsigelsesfristen 20. juni 2005, vil motta oppgjør med NOK 236 per aksje innen 30. juni 2005.
 
Brev vedrørende tvangsinnløsningen vil bli sendt til alle minoritetsaksjeeiere med kjent adresse. I tillegg vil tvangsinnløsningen kunngjøres i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon og i Aftenposten. 
 
Som en konsekvens av tvangsinnløsningen har styret i Orkla besluttet å ta initiativ til å søke Elkem strøket fra børsnotering på Oslo Børs og Frankfurt-børsen.