UMTS-konsesjonen: Bredt konsortium utfordrer teleselskapene

Et konsortium med Orkla i spissen har besluttet å søke konsesjon for etablering og drift av et tredje generasjons mobilkommunikasjonssystem i Norge. Foruten Orkla deltar Dagbladet, Hafslund, Hakon Gruppen, NorgesGruppen, OBOS/NBBL og Posten Norge i konsortiet.


- Tradisjonelt har tjeneste og overføring vært knyttet til samme operatør. Fremtidige mobilapplikasjoner får et omfattende tjenesteinnhold, noe som krever mer enn tradisjonell tele- og overføringskompetanse, sier adm. dir. Tom Vidar Rygh i Orkla.
Orkla, Norges nest største konsern målt etter markedsverdi, vil være hovedaktør i konsortiet. Øvrige deltakere vil være Hakon Gruppen (5%), NorgesGruppen (5%), Hafslund (5%), Posten Norge (5%), OBOS/NBBL (2,5%) og Dagbladet (2,5%). Tallene i parentes angir initiell eierandel i konsortiet.

Gruppen består av finansielt solide deltakere som vil forplikte seg til en rask utbredelse av avanserte mobile tjenester. Konsortiet vil sørge for en utbyggingstakt langt utover myndighetenes minstekrav. Utover de 12 tettstedene hvor myndighetene har stilt krav om minimumsdekning, vil gruppen bygge ut 44 områder innen tidsfristen for de 12.
Bredden i kompetanse som vil kreves av en UMTS-lisenshaver er bakgrunnen for at gruppen har valgt å danne konsortiet og søke konsesjon.
- Vår vurdering er at det i dette tilfellet vil være en styrke med et kompetansemessig tyngdepunkt mot merkevarebygging, produktutvikling, konsumentforståelse og –kontakt, sier Rygh.
Orkla forvalter allerede en portefølje på nærmere ti milliarder kroner innen tele, media og Internett-sektoren. Konsernet sto også sentralt i oppbyggingen av NetCom fra starten av, det hittil eneste tilsvarende prosjekt som er gjennomført i Norge.
De øvrige deltakerne i konsortiet vil hver for seg kunne tilføre prosjektet betydelig styrke. Dette gjelder såvel i form av bredt kundegrunnlag, lokasjoner for basestasjoner over hele landet og mediekompetanse (Dagbladet og Orkla Media); i sum gode forutsetninger for å kunne utvikle fremtidsrettede tjenester til kundene.
- Vi mener selv at konsortiet har den nødvendige industrielle og finansielle kompetanse og gjennomføringsevne som kreves av en UMTS-lisenstaker. Vi representerer et differensiert alternativ til de andre aktørene, og kan således bidra til mangfold og konkurranse i tråd med myndighetenes intensjoner, sier Rygh.