Undersøkelsesutvalgets rapporter og andre dokumenter fra styrets behandling

som offentliggjøres i henhold til vedtak i Orklas bedriftsforsamling

Styret i Orkla ASA nedsatte 17. oktober 2000 et undersøkelsesutvalg for å vurdere omstendighetene rundt oppbyggingen og omsetningen av en aksjepost på 20 millioner aksjer i selskapet.

Selskapets Bedriftsforsamling besluttet i møte 27. juni 2001 å offentliggjøre undersøkelsesutvalgets rapporter og relevant tilleggsinformasjon, med unntak for forretningshemmeligheter og informasjon som knytter seg til selskapets forretningsforbindelser. Materialet som i henhold til disse prinsippene er unntatt offentlighet er i tekstene markert med svart sladd.

Du kan laste ned materialet her.
Innhold