Utbytte reduserer strikekurs på opsjoner under Orklas lederprogram

30.04.2004: Orklas generalforsamling godkjente i går styrets forslag om utdeling av et aksjeutbytte på kr 29 pr. aksje, unntatt for aksjer i konsernets eie.

Aksjeutbyttet på kr 29,00 er sammensatt av et regulært utbytte på kr 4,00 pr. aksje og et tilleggsutbytte på kr 25,00 pr. aksje.

Det er besluttet å redusere strikekurs på utstedte opsjoner/kontantbonus under Orklas bonusprogram for ledere med et beløp tilsvarende tilleggsutbyttet, d.v.s med kr. 25 pr. aksje. Justeringen gjøres gjeldende fra og med i dag, da aksjen noteres uten årets utbytte.