Utnevnelse av ny konserndirektør i Orkla

Karl Otto Tveter (47), er med virkning fra i dag ansatt som Konserndirektør Legal Affairs og medlem av Orklas konsernledelse. Tveter har vært ansatt i Orklakonsernet siden 1992, og har siden 2000 vært juridisk direktør i Orkla ASA. I sin nye stilling vil Tveter foruten å ha ansvaret for juridisk avdeling, også være ansvarlig for konsernsekretariatet og fungere som styresekretær i Orkla ASA. I tillegg vil Orklas avdeling for internrevisjon rapportere administrativt til Tveter.

"Orkla er inne i en meget omfattende og krevende transformasjonsfase, der det skal gjennomføres betydelige strukturelle grep. Med utnevnelsen av Karl Otto Tveter styrkes Orklas konsernledelse med betydelig kompetanse og erfaring innen juridiske og transaksjonsrelaterte problemstillinger som vil være viktig både i transformasjonsfasen, og som et fremtidig rendyrket merkevareselskap", sier Bjørn M. Wiggen, konsernsjef i Orkla ASA.

"Jeg er glad for muligheten til å arbeide enda tettere med Bjørn i å realisere Orklas strategiske målbilde, og ser frem til å bidra til Orklakonsernets verdiskapning i tiden fremover", sier Tveter.

Orkla ASA,
Oslo, 9. februar 2012

Referanse:
Johan Chr. Hovland, SVP Corporate Communications, +47 22 54 44 86
Rune Helland, SVP Investor Relations, +47 22 54 44 11

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12