Valg av styreformann

På møte i Orklas Bedriftsforsamling i går ble Johan Fr. Odfjell enstemmig valgt som styremedlem og styreleder.

Orklas styre består etter dette av følgende personer:
Johan Fr. Odfjell
Kjell E. Almskog
Jonny Bengtsson
Svein S. Jacobsen
Anne Birgitte Lundholdt
Åse Aulie Michelet
Björn Savén
Arvid F. Strand
Stein Stugu
Christen Sveaas