Valg til bedriftsforsamling, styre og valgkomité våren 2008 - Valgkomiteens arbeid

Generalforsamlingen i Orkla ASA har i henhold til vedtektene § 18 valgt en valgkomité bestående av Knut Brundtland, leder, Elisabeth Grieg, Idar Kreutzer, Leiv Askvig og
Olaug Svarva.