Valgkomiteens innstilling til Orklas konsernstyre

Samtlige aksjonærvalgte medlemmer, styrets leder og nestleder i Orklas konsernstyre er på valg våren 2009. Valgkomiteen har i dag innstilt på gjenvalg av samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer, styrets leder og nestleder for en periode på 1 år.  Valget finner sted i bedriftsforsamlingens møte onsdag 27. mai.
 
Valgkomiteen består av: Knut Brundtland (leder), Olaug Svarva, Idar Kreutzer, Leiv Askvig, Nils-Henrik Pettersson og Sverre Olsen (representant fra de ansatte ved innstilling av styrets leder og nestleder)
 
Full oversikt over styrets og bedriftsforsamlingens medlemmer finnes på konsernets hjemmesider www.orkla.no.
 
Orkla ASA,
Oslo, 20. mai 2009
Kontaktperson:
Knut Brundtland, leder av valgkomiteen. Tel. 4006 2020