Valgkomiteens innstilling til Orklas konsernstyre

Valgkomiteen i Orkla innstiller på valg av følgende som nye medlemmer av Orklas konsernstyre: Peter Ruzicka og Kristin Skogen Lund. Valget finner sted i bedriftsforsamlingens møte torsdag 22. mai.

Samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer i Orklas konsernstyre er på valg våren 2008.
 
Kjell Almskog                          (valgt i 2006 for to år)  (medlem 2000)
Bjørg Ven                                (valgt i 2006 for to år)  (medlem 2006)
Lennart Jeansson                      (valgt i 2006 for to år)  (medlem 2006)
Stein Erik Hagen                       (valgt i 2007 for ett år) (medlem 2004)
Svein S. Jacobsen                     (valgt i 2007 for ett år) (medlem 2000)
Åse Aulie Michelet                   (valgt i 2007 for ett år) (medlem 2001)
Birgitta Stymne Göransson        (valgt i 2007 for ett år) (medlem 2005)
 
I tillegg ble Peter Ruzicka i 2007 valgt som fast møtende varamedlem for ett år.
 
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av følgende medlemmer:
 
Stein Erik Hagen                      
Svein S. Jacobsen                    
Åse Aulie Michelet      
Bjørg Ven                               
Lennart Jeansson
 
Peter Ruzicka og Kristin Skogen Lund innstilles som nye medlemmer. Valgkomiteen innstiller videre på gjenvalg av Stein Erik Hagen som styrets leder og Svein S. Jacobsen som styrets nestleder.
 
 
 
Ref.:  Knut Brundtland, valgkomiteens leder - Telefon +47- 400 62 020